Các giải thưởng

  Năm     Giải thưởng
  2000     Nhận chứng chỉ ISO 9002
  2001     Nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
    Nhận chứng chỉ ISO 14001
  2003     Nhận chứng chỉ ISO 9001:2000
  2005     Nhận Huân chương Lao động hạng Ba