Chương trình khách hàng thân thiết

ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

 

 Khách hàng là cá nhân

Điều kiện

Khách hàng đã mua xe Honda, đã tiến hành bảo dưỡng 5.000km trong hệ thống Nhà phân phối Honda và đang sử dụng xe (Đăng ký xe đang có hiệu lực)

Nếu Đối tượng đứng tên khi mua chiếc xe tiếp theo là:

  • Chính cá nhân đó
  • Vợ/chồng, bố/mẹ đẻ, con ruột, anh/chị/em ruột của cá nhân đó
  • Công ty, Chi nhánh Công ty có Người đại diện theo pháp luật của Công ty là chính cá nhân đó

 Khách hàng là Công ty/ Chi nhánh Công ty

Điều kiện

Khách hàng là Công ty, Chi nhánh Công ty đã mua xe Honda, đã tiến hành bảo dưỡng 5.000 km trong hệ thống Nhà Phân phối Honda và đang sử dụng xe (Đăng ký xe đang có hiệu lực)

Nếu Đối tượng đứng tên khi mua chiếc xe tiếp theo là

  • Chính Công ty, Chi nhánh Công ty đó
  • Cá nhân là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Chi nhánh Công ty đó

Lưu ý: Giấy tờ chứng minh mối quan hệ

*Lưu ýKhông áp dụng với Công ty con, khác tư cách pháp nhân hoặc Chi nhánh Công ty hạch toán độc lập.

 

 

QUYỀN LỢI CỦA KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT